Reportaż miechowski – konkurs!

Reportaż miechowski – konkurs!

Zapraszamy do udziału w konkursie ogólnokrajowym, który dotyczy naszego pięknego miasteczka – Miechów. Poniżej znajduje się regulamin konkursu. Organizator 1. Ogólnopolski Konkurs na Reportaż Miechowski (zwany dalej: Konkursem), organizowany jest przez dwutygodnik lokalny „Wieści Miechowskie” (zwany dalej: Organizatorem). 2. Konkurs odbywa się w ramach 2. Festiwalu Książki Miechów – organizowanego przez Fundację „Stawiamy na Rozwój”…