Miejsce tegorocznego Festiwalu

O tym, że Miechów słynie z wielu zabytków, a najważniejszym z nich jest Bazylika Grobu Bożego wraz z innymi zabudowaniami, nikomu nie trzeba mówić. Mamy ogromne szczęście, że dzięki życzliwości Księdza Proboszcza Franciszka Siarka, tegoroczna edycja Festiwalu Książki Miechów odbędzie się w jednym z odrestaurowanych Zabudowań Poklasztornych, potocznie zwanym „Pustkami”.

W skład Zabudowań Klasztornych Bożogrobców w Miechowie wchodziły: Bazylika, Klasztor, Zamek Generałów Zakonu i Pałacyk Opacki i inne zabudowania. Obecnie budynki te pełnią inną funkcję. Bazylika wraz z Kaplicą Grobu Bożego to miejsce kultu religijnego, natomiast w pozostałych zabudowaniach (budynkach) mieszczą się siedziby: Muzeum Ziemi Miechowskiej, Galerii u Jaksy, Sądu Rejonowego a także siedziba Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce.

Klasztor został zbudowany po przybyciu bożogrobców do Miechowa w 1163 r. Wielokrotnie płonął podobnie jak kościół. Obecny budynek klasztoru w zachowanej formie datuje się na XVIIIw., jednak fragmenty murów są znacznie starsze i sięgają XIV/XV w. Główny budynek dawnego Klasztoru Bożogrobców to czworobok, pośrodku którego znajduje się prostokątny wirydarz z gotycko-renesansowymi krużgankami. W gmachu kiedyś znajdowało się 60 jednoosobowych cel zakonników i dwupiętrowe pomieszczenie – refektarz, w którym zakonnicy jadali posiłki. Po kasacie zakonu w 1819 roku władze carskie zamieniły klasztor na cele użytkowe, mieścili się tam urzędy, magazyny a także sale teatralna czy kinowa.

Obecnie pięknie wyglądający hol, szerokie korytarze i duża sala są jednym z najpiękniejszych miejsc, w których odbywają się wyjątkowe miechowskie wydarzenia. Podczas festiwalu w szerokich korytarzach będą rozstawione stoiska z książkami a w dużej sali (refektarz klasztorny) będą odbywać się spotkania autorskie, wystawa tematyczna i strefa relaksu. Sale na piętrze będą przeznaczone na warsztaty i wykłady.

Podczas festiwalu nie tylko odwiedzą Państwo miechowski Zespół Poklasztorny, ale również będzie okazja do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach, w tym oprowadzaniu po zabudowaniach i spotkanie z miechowskim historykiem, który przybliży historię tego niesamowitego miejsca, w którym czuć moc i atmosferę wielowiecznego sanktuarium.

Podobne wpisy